Κατηγορίες προϊόντωνΚατηγορίες προϊόντων

Ακτινικά σφαιρικά έδρανα GEG..XF/Q

Διατήρηση δωρεάν, βαρύ φορτίο

Όπως η σειρά GEG..ES, αλλά το εσωτερικό δαχτυλίδι για κράμα χαλκού, με στερεά λιπαντικά.