Κατηγορίες προϊόντωνΚατηγορίες προϊόντων

Ακτινικά σφαιρικά έδρανα GE..LO

Απαιτούμενη συντήρηση

Εξωτερικός δακτύλιος με μία τομή προς αξονική κατεύθυνση.

-Εσωτερικός δακτύλιος με κυλινδρικές επεκτάσεις και στις δύο πλευρές.

Λιπαντικές αυλακώσεις και τρύπες στα εξωτερικά και εσωτερικά δακτυλίδια.

Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά δακτυλίδια είναι κατάλληλα επεξεργασμένα με φωσφορικά.