Κατηγορίες προϊόντωνΚατηγορίες προϊόντων

Εργοστάσιο πώλησης σφαιρών με θήκες στην Κίνα

Ο κλωβός που φέρει σφαιρίδια έχει καλή αντοχή στη φθορά, μικρό συντελεστή τριβής, μικρή πυκνότητα, καλή ελαστικότητα και ακαμψία, μπορεί να φέρει μεγάλη φυγοκεντρική δύναμη, πρόσκρουση και δόνηση, να απομονώσει το κυλιόμενο σώμα και γενικά να κατευθύνει το κυλιόμενο σώμα και να το διατηρεί στην επιφάνεια.Υπάρχουν τρία προϊόντα για εσάς και μπορούμε να εγγυηθούμε προϊόντα υψηλής ποιότητας.