Σπίτι /

Γεωργική μηχανή

Τα οριακά λιπαντικά ρουλεμάν Rongchang και τα λιπαντικά ρουλεμάν, λόγω των δικών τους δομικών χαρακτηριστικών, έχουν καλή ενσωμάτωση ξένων αντικειμένων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σκονισμένα και δύσκολα συντηρημέναΔιάφορες.τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως σε άξονες, ασφάλειες, υδραυλικά συστήματα, μηχανισμούς διεύθυνσης και ελέγχου των ελκυστήρων,θεριστές, βαλτές, βαμβακοπαρπωτές κ.λπ.